Erfaringer og Omtale

Vinderdør og læringsbesøg i demenssimulator i Sosu-skolen Østjylland, Silkeborg

Torsdag 15. december 2022, var vi på besøg i Sosu Østjyllands læringscenter for demens.
Vi skulle se den opsatte smukke vinderdør fra Min Egen Hoveddør, som nu pryder døren ind centrets sansestue, og som under Demenskoordinatorernes årsmøde i september måned, var blevet vundet af underviser Anni Bruun Søndergaard. Tillykke til dig Anni.

Under besøget, var vi så heldige, at vi fik mulighed for at opleve den første egentlige demenssimulator i Danmark, skabt og indkøbt i Holland. Underviser Ann-Mette Kiel førte os sikkert igennem processen. 

Efter ½ times ophold i demenssimulatoren, blev det meget tydeligt, at man virkelig udfordres på sine evner og sin forståelse af virkeligheden, og hvor afmægtig man kommer til at føle sig. En oplevelse der kan hjælpe både familie og medarbejdere til bedre at kunne rumme atypiske måder at kommunikere på.

Et besøg i demenssimulatoren begynder med en introduktion/briefing, og følges derefter op af debriefing og abstrakt selvrefleksion som giver inspiration til at tænke og handle på nye måder sammen med personer som har en demenssygdom. 
En meget berigende spændende måde at sætte ind i andre menneskers livsvilkår på.

Rosengården i Ørbæk

I foråret 2022 fik Rosengården i Ørbæk beklædt lejlighedernes døre med smukke hoveddøre. Reaktionerne på dørene er meget positive: ” Hvor er vi bare glade for vores døre – de er blevet super flotte og gør virkelig bare noget helt andet når vi går på gangene.”  Genkendeligheden vokser – det er lettere at finde hjem og medarbejderne erindres om en ny person når de går fra lejlighed til lejlighed.
Også en indgangsdør og et meget åbent vindue ind til en spise og opholdsstue fra en mindre hall med stort glasparti er blevet beklædt med lysgennemtrængeligt folie, med henholdsvis store valmuer og et matteringsfolie med indlagt fuglemotiv, med henblik på at skabe mere privatliv i de berørte rum.

Fra Social Faglig Kooordinator Arne Møller i E-huset i København, har vi modtaget følgende beskrivelse af hvordan døre fra Min Egen Hoveddør har haft indflydelse på hverdagen i E-huset:

Vi er et botilbud for ældre socialt udsætte mennesker i en ældre lidt nedslidt bygning fra 60erne. Hos os bor mennesker, som ikke kunne bo i egen bolig mere, eller som har boet på gaden i nogle år. I begge tilfælde er det svært at flytte på “institution” med 16 boliger på én gang, som alle sammen ligner hinanden.

Det at kunne have sin “egen dør”, som adskiller sig fra andre, har styrket den enkeltes hjemlighedsfølelse enormt meget. Hele huset er mere blevet til et hjem i stedet for en “institution”. Udefrakommende nævner allesammen, at der er hyggeligt.
Det nye udtryk har motiveret os til at forskønne huset med møbler, billeder og levende planter. Idéen med at give beboerne individuelle dørtapeter, kan anbefales til alle organisationer, som skal fungere som et hjem.

Ny pulje til skabelse af større grad af hjemlighed i plejecentre og plejehjem

Ny pulje giver plejehjem mulighed for at søge midler til at skabe mere hjemlige omgivelser samt styrke følelsen af hjemlighed for borgere og pårørende i plejecentre og plejehjem.

Min Egen Hoveddør har, som det kan læses i eksempler nedenfor i vores blog, bistået med at skabe større grad af hjemlighed for alle involverede i en plejehjemshverdag mange steder.

Et eksempel fra plejehjemmet Svanedammen i Nyborg, omtalt i DR Fyn i marts 2018.

Med vores afsæt i Eden Alternative, personcentreret- og dirigeret omsorg, er hovedomdrejningspunktet for os, at beboerne selv er involveret sammen med medarbejderne i processen med at hjemliggøre fællesarealer og skabe andre ønskede løsninger til gavn for den enkelte. Selvfølgelig med respekt for gældende regler og sikkerhedsmæssige anvisninger. Processen gennemføres lokalt, men vi medvirker meget gerne som sparringspartnere undervejs.

Et andet eksempel

En helt anden indfaldsvinkel til anvendelsen af dørbeklædningen, er at vende camoufleringen af en udgangsdør om til at det drejer sig om en boligdør, hvor beboeren er træt af uønskede besøg og samtidig ikke ønsker sin dør låst. Her har vi bistået med at skabe en bogreol der begrænser antallet af uønskede besøg, men samtidig er genkendelig for beboeren selv.

Eksemplet er fra Bakkegården i Gladsaxe:

Der kan i puljen søges midler til løsninger, proces og den kompetenceudvikling som er nødvendig for at få det fulde udbytte af de gennemførte ændringer.

Projektperioden løber fra 31. december 2021 til 30. april 2023.
Ansøgningsfristen er fredag den 24. september 2021 kl. 12.00.
Læs selv puljeopslaget på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Præsentation inkl. links til ansøgningsskema

Flere døre sat op, da plejehjem blev åbnet igen efter Corona, med døre fra det nye katalog

Nyt, udvidet katalog har set dagens lys. Der er kommet mange smukke nye døre i det, som vi håber vil falde i jeres smag. Find det i ovenstående menu og kig det igennem.

Har I tidligere lånt et af vores fysiske kataloger, så kontakt os og bed om at få den nye udgave som I kan bruge når I sammen med jeres beboere skal udvælge den personlige dør.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Mange nye døre opsat i efteråret 2019

I flere plejehjem er der i efteråret opsat hoveddøre til de private boliger, samt beklædning af gangdøre. Vores katalog-døre, er billeder af ægte døre, og derfor indeholder de jo en del patina.

Mange positive kommentarer er hørt når opsætningen har fundet sted, som fx ”Hvor er de smukke” eller “Nej hvor er det dejligt, det giver et meget bedre miljø”. Vi bliver varme om hjertet, når tankerne om de personlige hoveddøre viser sig give præcis den inspiration og hjælp i hverdagen, som vi ønskede os, da vi gik i gang med at kunne tilbyde dem.

Beklædning af gangdøre bliver også ønsket nogle steder, specielt hvor der bor mange personer samlet som pga. forskellige hjernesygdomme, fx kan have svært ved at orientere sig og har brug for at følges med en anden, eller ikke er opmærksom på at klæde sig rigtigt på før man går sig en tur.

Den form for beklædning er lige så nem som de almindelige hoveddøre at montere og afmontere når den ikke længere er nødvendig.
I kan finde flere eksempler på både store fotostater samt lysgennemtrængeligt materiale nederst under eksempler på hjemmesiden.

Opsatte døre i Trollemosen

Svendborg Andelsboligforening har i deres nyhedsblad omtalt de personlige hoveddøre, som ”Min Egen Hoveddør” har sat op i plejecentret Trollemosen i Svendborg.

Find deres omtale på side 7 i nyhedsbladet fra juni 2019.

Lige nu er vi sammen med Trollemosen i gang med at teste vinduesfolie, som skærmer for lysindfald i lange gange med vinduer fra gulv til loft.  Lysreflekser på gulvet fra dette lysindfald kan give anledning til bekymring for, hvad man bevæger sig ud i, når man lever med en demenssygdom eller anden form for hjerneskade. Vi glæder os til sammen med dem at opleve det endelige resultat.

Se Debbie fra Bofællesskabet Fjordbo komme hjem til sin nye dør

Debbie fra Fjordbo elsker sin yderdør. Hun går ofte ud af sin lejlighed for at kigge på den, og tit lægger hun sin kind ind på den og aer den. Den dør, som Debbie selv har designet sammen med sin mor, er virkelig blevet hendes personlige og styrker dermed hendes identitet og livsglæde.

Lya og hendes kolleger er også meget begejstrede for virkningen af døren. Utroligt hvilken forskel så enkel en ting kan gøre. Der tales ofte med Debbie om døren – den er en god indfaldsvinkel også selv om Debbie skulle være i dårligt humør.

Døren vækker også glæde blandt andre beboere og besøgende med sine motiver og sprudlende farver.

Flere Living Labs har fået opsat døre.

2 Demodøre mere er opsat i henholdsvis Living lab i ergoterapeutuddannelsen ved UCL i Odense samt i Sønderborgs Living Lab. Begge steder skal dørene anvendes til at vise elever og studerende hvordan en sådan dørbeklædning kan bidrage til det formål man ønsker at fremvise.

På nedenstående billeder kan I se at der er valgt forskelligt – det ene sted er det naturbilledet og det lille hegn, som viser at stien stopper her, hvor man så kan nyde den fantastiske udsigt fra en bænk i nærheden. Og det andet eksempel er det hoveddøren som guider beboeren til at det er den rigtige dør at gå ind af.

Før i Odense
Efter i Odense
Før i Sønderborg
Efter i Sønderborg

De første døre blev opsat som forsøg i 2016 i udvalgte plejehjem som Lundehaven i Skovlunde og i Ålholmhjemmet i Hillerød.

Erfaringerne med dem var så positive at TV2nyhederne lavede et indslag om Wagn Hansens egen oplevelse med sin personlige hoveddør. Du finder TV2 nyhedernes indslag med et dejligt interview med både Wagn Hansen selv og kommunens daværende demenskoordinator via linket her.Du kan læse mere om erfaringerne med dørene i Ålholmhjemmet i bloggen nedenfor. Produktionssted har siden dengang ændret sig, mens prisen er faldet over 1000 kr. pr dør. Grundprisen finder du her på hjemmesiden.

Kontakt os for at høre mere.

Opsat prøvedør i Center for Velfærdsteknologi i Aalborg

I Center for Velfærdsteknologi i Aalborg er opsat et smukt eksemplar af en dør.

//…Læs mere her!

Danmarks White Paper “Denmark – a dementia friendly society”.
Ålholmhjemmet i Hillerød er case eksempel.

Dørene er nu optaget i HealthCare Denmarks nye white Paper “Denmark – a dementia friendly society“. Læs om de opsatte døre i Ålholmhjemmet i Hillerød på side 28, som leder Kirsten Gosvig har bidraget med erfaringer om, i denne fine lille, engelsksprogede artikel.

//…Læs ¨Denmark – a dementia friendly society¨ 

Læs desuden den lille beretning fra Ålholmhjemmet, som vi gennemførte i oktober 2016.

//…Læs en tidligere beretning fra Ålholmhjemmet

Personlige døre styrker beboernes identitet

På plejecenter Solbakken har beboerne fået personlige døre fra virksomheden Mydoor. Det har skabt en større uafhængighed hos de demente beboere og en bedre forståelse hos personalet. Det fortæller leder Ingelise Holm til journalisten fra Nordiske Medier, da der i forbindelse med demensdagene 2018, skulle udarbejdes et annoncetillæg til Magasinet Pleje, ”Fremtidens Plejecenter”.

//…Læs artiklen på side 7 i dette tillæg

Erfaringer med Min Egen Hoveddør

Så var det Svanedammen i Nyborgs tur til et besøg af Ældreminister Thyra Frank. Hun kom for at se de resultater Svanedammen havde fået ud af de puljemidler stedet var blevet bevilget, både til nye køkkener og til mere demensvenlig indretning

//…Læs artikel om besøget

Hjemliggørelsen Eden Denmark har med-inspireret til, og som alle involverede har været med til at føre ud i livet i huset, har sammen med Hoveddørene fra “Min Egen Hoveddør” gjort stort indtryk på ministeren.
En journalist fra Danmarks Radio, følger d. 12. april op på ministerens besøg, og laver en reportage fra Svanedammen. Du kan her læse den opfølgende artikel fra reportagen fra DR, P4Fyn, som blev bragt i morgenradioen d. 12. april.
Fantastisk at det bliver mødt som en genial idé! Tak.

//…Læs mere her

Vinderdøren fra Årskursus for Demenskoordinatorer 2017

Vinderdøren fra Årskursus for Demenskoordinatorer 2017 er nu opsat i Tandsbjerg Plejecenter i Sønderborg.
Vinderen May-Brit Moberg forærede sin dørposter til Aktivitetscentret i plejecentret, hvor de længe havde talt om at ”gøre noget” for at både indgangen og hjørnet, hvor indgangen ligger, kunne blive mere attraktiv og lys.

//…Læs mere her

Har du spørgsmål?

Kontakt os: kontakt@mydoor.dk eller Tlf.: +45 40554650
Sociale medier
Kontakt

E-mail: kontakt@mydoor.dk

Spørgsmål:
Tlf.: +45 40554650

c/o Eden Denmark
Bøjdenvej 27
5800 Nyborg
CVR: 43349112